Az egészségügyben dolgozók többsége írta alá az állami egészségügyi szolgálati jogviszonyba való átlépést

2 éve ezelőtt 549

2021. március 1-jével az egészségügyi dolgozók 96,3%-a, több mint 106 ezer szakember választotta az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépést. Az előzetes adatokhoz képest jóval kevesebben, alig 4000-en döntöttek a kilépés mellett. A végső adatok beérkezésével megállapítható, hogy a korábban összesítettnél is kevesebben, az egészségügyi dolgozók alig 3,6%-a döntött az állami struktúrából való távozás mellett. Ezzel párhuzamosan – a mai napig – közel 700 új belépő is érkezett a rendszerbe. A betegellátás mindenhol biztosított.


Az egészségügyben dolgozók túlnyomó többsége, közel 106 ezer dolgozó írta alá az állami egészségügyi szolgálati jogviszonyba való átlépést. A korábbi híradásokkal ellentétben csak az érintettek 3,6%-a döntött a váltás mellett, összlétszámuk a 4000 főt éri el. A jogviszony a törvény erejénél fogja, március 1-jével szűnt meg, a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.

Jelenleg is zajlik a felmérés, hogy a dolgozók milyen szakmai területekről távoztak. Ezzel párhuzamosan – a mai napig – közel 700 új belépő is érkezett a rendszerbe.


Így a magyar orvosok, szakdolgozók és egészségügyben dolgozók szakmai elkötelezettségének köszönhetően a betegellátást veszélyeztető helyzet sehol nem állt elő, mindössze egy-egy intézmény esetében merült fel átmeneti humánerőforrás-hiány. Az intézményvezetők tájékoztatása szerint belső átcsoportosítással minden intézmény képes kezelni a helyzetet.


Az Országos Kórházi Főigazgatóság a továbbiakban is folytatja a tárgyalásokat a felmerülő kérdések tisztázása érdekében az ágazat dolgozóival, szakmai szervezeteivel.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépéssel kapcsolatos adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:


Országos adat


Sorcímkék1 - Tárgynap    2 - Az egészségügyi  Országos arány 3 - Az egészségügyi

         kezdetén        szolgálati                          szolgálati

         közalkalmazotti munkaszerződést                     munkaszerződést

         és              aláíró,                             aláíró, korábban

         munkaviszonyban közalkalmazotti és                  egyéb jogviszonyban

         foglalkoztatottakmunkaviszonyban                     foglalkoztatottak

         létszáma (fő)   foglalkoztatottak                   száma (fő)

                         száma (fő)

======== =============== ==================== ============== ===================

1 -      19269           18427                 95,6%          420

Eszjtv.

8. § (3)

bekezdés

szerinti

személyek

-------- --------------- -------------------- -------------- -------------------

2 -      73400           70857                  96,5%          269

Egészségügyi

szakdolgozók

-------- --------------- -------------------- -------------- -------------------

3 -      18030           17353                  96,2%         10

Egészségügyben

dolgozók

-------- --------------- -------------------- -------------- -------------------

Végösszeg110699          106637                 96,3%          699

-------- --------------- -------------------- -------------- -------------------


2021. március 1-jével az egészségügyi dolgozók 96,3%-a, több mint 106 ezer szakember választotta az egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépést. Az előzetes adatokhoz képest jóval kevesebben, alig 4000-en döntöttek a kilépés mellett. A végső adatok beérkezésével megállapítható, hogy a korábban összesítettnél is kevesebben, az egészségügyi dolgozók alig 3,7 %-a döntött az állami struktúrából való távozás mellett. Ezzel párhuzamosan – a mai napig – közel 700 új belépő is érkezett a rendszerbe. A betegellátás mindenhol biztosított.


Az egészségügyben dolgozók túlnyomó többsége, közel 106 ezer dolgozó írta alá az állami egészségügyi szolgálati jogviszonyba való átlépést. A korábbi híradásokkal ellentétben csak az érintettek 3,6%-a döntött a váltás mellett, összlétszámuk a 4000 főt éri el. A jogviszony a törvény erejénél fogja, március 1-jével szűnt meg, a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét.

Jelenleg is zajlik a felmérés, hogy a dolgozók milyen szakmai területekről távoztak. Ezzel párhuzamosan – a mai napig – közel 700 új belépő is érkezett a rendszerbe.