Kúria: nem kerülhető ki az elővételii jog

1 hónap ezelőtt 22

Úgy döntött a Kúria, hogy hiába sok a tulajdonos egy társasház teremgarázsában, ha valaki elad egy helyet, a többieket külön-külön bizonyítható módon értesíteni kell. Nem elég tehát hirdetmény útján ezt közzétenni. A legfőbb bírói fórum hangsúlyozta: eladáskor postai úton vagy személyesen mindenkinek megismerhetővé kell tenni a vételi ajánlatot, hogy elővásárlási jogukat gyakorolni tudják – hívja fel a figyelmet az Én Pénzem portál.

E szerint így akár több százezer forintba is kerülhet a számos tértivevényes levél és ügyvédi munkadíj. A per alapját képező adásvételi szerződésben egyébként egy budapesti ingatlant 67 beállásos teremgarázs meghatározott tulajdoni hányadával adtak el.

Az eladó arra hivatkozott, hogy jogszabály szerint, ha a nyilatkozat beszerzése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna, a bejegyzéshez elegendő a szerződő felek együttes nyilatkozata.

A Kúria viszont felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a passzust két másik is megelőzi, amelyek előírják: csatolni kell az elővételi jogról lemondó nyilatkozatot, illetve ha a jogosult nem nyilatkozott, annak nyilatkozattételre való írásbeli felszólítását tértivevénnyel, átvételi elismervénnyel. A lemondó nyilatkozatok pedig a perbeli esetben egyértelműen és elismerten nem álltak rendelkezésre.