Ünnepélyes keretek közöt megnyílt a Kaáli Emlékház Orosházán

3 éve ezelőtt 555

A több magas állami kitüntetéssel is rendelkező Kaáli Géza professzor, Orosháza díszpolgára és a Táncsics Mihály Gimnázium legfőbb mecénása, ahol a Kaáli tanulmányi díjat alapította 1987-ben. Több mint 3 évtizede a gyopárosi Nagy Sándor úszó emlékverseny támogatója és szenior úszóként a részvevője is.


A professzor szülei 1956 januárjában költöztek Sarkadról Orosházára, ahol édesapja szemész főorvosi állást kapott. A héttagú család - három gyerek és a nagyszülők - részére egy háromszobás házat biztosított a városi tanács.


A Kaáli család a Könd utcai házat a világháborút túlélt polgári bútorokkal rendezte be és az egyik szobában egy szemészeti rendelő is helyet kapott. Kaáli professzor ezt a házat tekintette szülői háznak egész életében. Innen járt általános iskolába, gimnáziumba, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Ennek a háznak a kapujában ölelte meg édesapját utoljára, amikor 1969-ben az Egyesült Államokba disszidált.


A professzor édesapja 1972-ben meghalt és nem sokkal később édesanyja Budapestre költözött. A berendezéseket és a rendelő egyes darabjait magával vitte és 1995-ben bekövetkező haláláig gondosan vigyázott rájuk. Ebben az időben már létezett a Kaáli Intézet, a professzor évente többször is járt Budapesten és a családi örökség minden egyes darabjáról személyesen gondoskodott.


2020 januárjában egy véletlen folytán Kaáli professzornak sikerült megvásárolnia a régi szülői házat Orosházán. Korhűen visszaállította eredeti állapotát pontosan úgy, ahogy annakidején onnan végleg eltávozott. Még az udvaron is ott díszeleg akkori Pannonia motorkerékpárjuk és a restaurált 1953-as Opel Olimpia Rekord volt családi autójuk. Csak a tyúk- és disznóól, valamint a góré maradt üresen.


"A fél éves restaurálási munkát titokban tartottam testvéreim előtt" - nyilatkozta Kaáli professzor. "A húgom és az öcsém a megnyitó napján nem hittek a szemüknek, hiszen a szeretett szülői házba ötven év után ismét belépni és mindent úgy találni, ahogy az annak idején volt nagyon kevés embernek adatik meg az életben." tette hozzá meghatódottan a professzor.


Kaáli professzor ezer szállal kötődik Orosházához. Dávid Zoltán polgármester és Dr. Blahó János gimnáziumi igazgató szerint ennek az eredeti szép "parasztbarokk" háznak, berendezésének és egykori funkciójának helytörténeti értéke van. Közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy a hon- és népismeret tantárgy keretében a Kaáli emlékház az érdeklődő tanulók számára tanári kísérettel látogatható lesz.


A pénteki ünnepélyes megnyitón a család és a régi orosházi kötődésű barátokon kívül a város és a gimnázium vezetői is megjelentek és méltatták Kaáli professzor újabb közérdeket is szolgáló szerepvállalását is Orosházán.

Kaáli Emlékház Orosházán